Helsehuset Fredrikstad Informasjonsbrosjyre - Page 5

Blir du så syk at du trenger korttids sengeplass, kan du få det på H ­ elsehuset Fredrikstad – under samme tak som legevakten. Tyve senger på Helsehuset Fredrikstad er beregnet for akutt syke. Fredrikstad og Hvaler legevakt skal hjelpe deg hvis du får en alvorlig skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlege dagen etter, eller på første virkedag. Telefon: 116117 Fredrikstad kommunes akutt­avdeling vil ha 20 senger for øyeblikkelig hjelp og korttids­ behandling. Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold er blitt til ved et samarbeid mellom kommunen og Sykehuset Østfold. Tilbudet er lov­pålagt og en del av samhandlingsreformen. Flytter inn januar 2014 Flytter inn mars 2014 5