Helsehuset Fredrikstad Informasjonsbrosjyre - Page 4

Fredrikstad kommune Fredrikstad og Hvaler legevakt Fredrikstad kommunes akuttavdeling Bedre lokale helsetilbud Et viktig mål i sam­handlings­ reformen er å bedre situasjonen din når du blir pasient. Det innebærer bl.a. å gi helse­ tjenester nærmere der du bor. Et av til­takene for Fredrikstad og Hvaler, er å opprette tilbud om døgn­opphold for øye­ blikkelig hjelp på Helsehuset Fredrikstad. 4 Les mer på www.helsehusetfredrikstad.no