Helsehuset Fredrikstad Informasjonsbrosjyre - Page 3

Samtidig som sykehuset planlegger nedbygging av sin virksomhet i ­ redrikstad, utvikles det et nytt senter for helsetjenester i byen. F Et supermoderne anlegg som har lagt alt til rette for samarbeid mellom private og offentlige tjenester har åpnet dørene. Flere private helseaktører, som blant annet Volvat ­Medisinske Senter og Apotek 1, vil delta i samarbeidet og komplettere tilbudet til deg som bor i Fredrikstad og på Hvaler. Helsehuset Fredrikstad skal gi innbyggerne et helhetlig, bedre og framtidsrettet helsetilbud. Det ligger vis-a-vis Fredrikstad Stadion på Værsteområdet på Kråkerøy og har gode parkeringsforhold. Først i Norge! Vi kan være stolte av Helse­ uset Fredrikstad. Det er h Norges første helsehus bygget på samhandlingreformen. Men hva betyr egentlig den for folk flest? • Lettere å få helsehjelp lokalt. • Bistand til koordinering av behandling og oppfølging. • Tilbudet i kommunene vil bli bredere. • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre. • Flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom. • Mer fokus på helsefrem­ mende arbeid i nærmiljøet. Få matlyst på Helsehuset! Fix Kafé er en levende kantine Ill: Griff Arkitekter Kommunen vil samle mange sentrale helse- og sosial­ tilbud i Helsehuset Fredrikstad. I tillegg legges det til rette for nær samhandling med Sykehuset Østfold, gjennom ambulanse­stasjon, laboratorium og blodbank. og kafé for alle, med fokus på hjemme­ aget mat og variasjon. l Med en åpen kjøkkenløsning blir kaféen inkluderende og trivelig. 3