Helsehuset Fredrikstad Informasjonsbrosjyre - Page 11

Både offentlige og private ­helsetjenester arbeider sammen på Helsehuset Fredrikstad. De samhandler. Dette er et nytt konsept i Norge som gir deg et mer komplett helsetilbud. Den største private aktøren er Volvat Medisinske Senter. I Helsehuset Fredrikstad har Volvat et sam­arbeid med Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommunes helsevesen. I tillegg driver de egen praksis der du i tillegg til allmennleger og legevakt, finner et en rekke spesialister innen både fysiologi og psykologi. Volvat Medisinske Senter i Helsehuset Fredrikstad ­ blir et fyrtårn i Volvat-gruppen. Det innebærer at de tilbyr et bredt spekter av kirurgiske inngrep og fysioterapi. Med tre operasjonsstuer, med tilhørende oppvåkningssal, sengeplasser og ulike spesialrom, er helse­ jenestene i byen betydelig oppgradert. t Mellom de offentlige og private aktørene på Helsehuset Fredrikstad er det inngått flere samarbeidsavtaler for å gjøre helsetilbudet mest mulig komplett. 11