Helsehuset Fredrikstad 1 - Page 16

Visuell profil; logoer leietakere I all ekstern kommunikasjon fra Helsehuset Fredrikstad skal logo­ ne med leie­ akerne e t være med. Formen på logostripen kan variere i fht. format og kanal. ­Logostripen skal være med for å øke forståelsen hos innbyggerne for hva ­Helsehuset Fredrikstad er. Logoene kan også gjengis på flere linjer.