Helsehuset Fredrikstad 1 - Page 10

Visuell profil; logosymbol Helsehuset Fredrikstad er tuftet på en samhandlingsidé. Det danner grunn­laget for idéen til logosymbolet. Symbolet illustrerer samarbeid mellom flere ulike enheter/virksomheter der helsearbeidet er i sentrum for alt. De ulike størrelsene symboliserer virksomheter av ulik størrelse/art. Fargene er hentet fra paletten. Symbolet skal være dynamisk, slik ­Helsehuset ­Fredrikstad også skal være.