Halo, Can You Hear Me? Halo, se slisimo? - Page 4

2 Telegrafe so zamenjali teleprinterji. Pošiljanje sporočil je postalo enostavnejše. Namesto pik in črt na traku so se na telegramu izpisale črke. Imaš morda doma še spravljene telegrame, ki jih je mama prejela ob tvojem rojstvu? Telegraphs were replaced by teleprinters. The message transmission became even easier. Instead of dashes and dots on the tape, letters were typed directly on the paper. Has your mother kept the telegrams she received at your birth?