Halo, Can You Hear Me? Halo, se slisimo? - Page 3

1 Informacije so na velike razdalje potovale več dni. Izum telegrafa je omogočil, da je sporočilo v hipu prispelo na drugi konec sveta. Zapisano je bilo na traku v Morsejevi abecedi. It could take days, or weeks, for information to travel long-distance. The invention of the telegraph allowed a message to reach another part of the world immediately. It was written in Morse code on a paper tape.