Halo, Can You Hear Me? Halo, se slisimo? - Page 2

S pomočjo tehnike je svet postal manjši, razdalje krajše, sporazumevanje pa enostavnejše in hitrejše. Vendar so še pred velikimi izumi uporabljali različne načine, s katerimi so se sporazumevali na daljavo. Technology made the world smaller. Distances shortened, communication became easier and faster. However, people found various ways to communicate long-distance even before these great inventions.