Halo, Can You Hear Me? Halo, se slisimo? - Page 10

6 Telefon lahko reši tudi življenja. Za klic v sili si je treba zapomniti samo eno telefonsko številko – 112. Phones can also save lives. You need to remember only one number for an emergency call – 112.