Händel & Friends Händel Friends - Page 6

Concert Participació Durant el concert Cada vegada que assistim a un concert amb els nostres alumnes, és necessari recordar-los les actituds que n’esperem durant el concert. Per això, és recomanable que els nens i les nenes sàpiguen que durant els concerts s’escolta i no es parla. Els professionals que actuen, la resta del públic i l’espai que ens acull es mereixen el nostre respecte i no hi pot haver interrupcions de cap tipus, ja que els músics estan treballant i necessiten concentrar-se. També cal recordar-los que visitaran un espai únic com és L’Auditori de Barcelona, amb més de 40.000 m² construïts que actualment s’utilitzen per acollir concerts i espectacles de tot tipus. Així mateix, seria bo recordar-los que està prohibit menjar i beure en les diferents sales de L’Auditori i que, per tant, els alumnes hauran d’utilitzar els espais reservats per a aquestes necessitats abans o després del concert. Durant el concert, el professorat ha de fer-se responsable del grup i prendre les mesures adequades en cada situació a fi de garantir l’audició al conjunt del públic. Seria bo, que abans d’entrar a la sala, s’induís els alumnes a la tranquil·litat i que, un cop dins la sala, es vetlli pel seu comportament durant el concert. També seria bo recordar que no s’ha d’acompanyar la música picant de mans, aplaudint o xiulant, excepte en el cas de les peces participatives, en què se’ls demana alguna acció en concret. Una actitud incorrecta a la sala no és educativa: distorsiona la bona marxa i dificulta l’aprofitament del concert a la resta d’assistents. Per això, ens reservem el dret, si és necessari i d’acord amb el professor de cada grup, de demanar a alguna persona o centre que abandoni la sala. 6