Händel & Friends Händel Friends - Page 59

17 Presto Concert per a violí i orquestra “L’estiu” A. VIVALDI 0’- 2’28’’ durada: 2’28’’ “Atac als molins de vent” Suite Orquestral El Quixot G. Ph. TELEMANN 16’35’’- 18’50’’ durada: 2’15’’ https://www.youtube.com/ watch?v=zj65u_VY0uM vídeo amb el text https://www.youtube.com/ watch?v=82qVITWxO8Q 6’06’’- 8’26’’ durada: 2’20’’ https://www.youtube.com/watc h?v=QYLxSXgH5bw Camerata Cambrensis durada 2’02’’ https://www.youtube.com/watc h?v=Vv3iSWSkvUw Àudios interessants Marin Marais. Folies d’Espagne. Oboè d’amor i baix continu tema de les variacions http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/ 3/3f/IMSLP160602-WIMA.d822-marais- _theme_.mp3 variació 28 http://imslp.nl/imglnks/usimg/f/f0/IMSLP16063 0-WIMA.64bf-marais-_var28_.mp3 variació 29 http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/ 2/23/IMSLP160631-WIMA.5589-marais- _var29_.mp3 variació 30 http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/ 1/1a/IMSLP160632-WIMA.8f93-marais- _var30_.mp3 variació 31 http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/ 1/14/IMSLP160633-WIMA.76ee-marais- _var31_.mp3 59