Händel & Friends Händel Friends - Page 42

mezzosoprano. S’ha inclòs en la banda sonora de pel·lícules com Farinelli (1994). El text palesa l’admiració per l’ombra del Platanus Orientalis, plàtan d’orient o plàtan d’ombra, arbre molt comú en passejos o rambles de viles catalanes, com al Passeig Verdaguer d’Igualada. Ombra mai fu di vegetabile cara ed amabile soave più. Frondi tenere e belle del mio platano amato per voi risplenda il fato. Tuoni, lampi e procelle non v’oltraggino mai la cara pace, Né giung a profanarvi austro rapace. Traducció: Mai no va ser ombra de cap planta estimada i amable més suau. Mantenir la frondositat HH[\B[Y]H0[\[X]\YZ^[\0Kۜ[\H[\\\›[\X\[8&Y\[XYH]KH\X\HH٘[\]H\]H\[XZ\KMKH8'YHH[HH[x'K8&P\0HYB\00\[Z^HYH[H[ˈHH\\\[YH[܋\0HYH0\[B[]HX[\\H[H MKLML H]YH8&[ؙ\\H&ZH\] &XX[XHB[\]\ZH[H[HpH[[Y[[H0[ H[[Y[Xp0\[[\]pHYYZ^[H]]K؛H[YHHܙKHHY[\H[XH[ MHHHHXX\HH[ݙ\]X[\]H[XB\X܈HH\[HH8&Q[X܋]YH\\H\][\[ZH[ܙHHHܘ[][XK0\[HH\[]\p\[XX[\H0[H0\[[X]]HHH]H[\ܝ[\\B\\XH[Y[[H[\˂^XH[Z]H8&P\00]HH\\HHpXKHHYK]YH\۝\Z^[[ܙ\\Z^0\0ܛۘH[Xܙ\[\[[Yܜ[Y[]HHYKYHH[HH[B\Y[HH\N[ۈYH\[[K\H[[܈[H[0