Händel & Friends Händel Friends - Page 32

variacions. ● Tema i variacions ● Llenguatge musical: partitura ● Creació ● Treball plàstic ● Cerca d’informació lectura de 7 Recercada sobre il passamezzo moderno D. ORTIZ Peça per a viola de gamba solista i orquestra. ● ● ● ● 8 “Ombra mai fu” Philippe Jaroussky , contratenor G. F. HÄNDEL Ària per a contratenor de l’òpera Serse. Al concert, l’interpretarà el baix. ● Reconeixement d’instruments Barroc ● Les veus líriques: el contratenor ● Cantar el tema ● Cerca d’informació del 9 “Son imbrogliato io gia”. “Sempre in contrasti” La serva padrona G. B. PERGOLESI Dues àries per a baix de l’òpera buffa. ● Reconeixement d’instruments Barroc ● Les veus líriques: el baix ● Cantar el tema ● Cerca d’informació del 10 “Marche pour la cérémonie des turcs” Le bourgeois gentilhomme J. B. LULLY Música per a orquestra. És una marxa. ● ● ● ● ● ● 11 “Les barricades mystérieuses” F. COUPERIN Peça per a clavicèmbal sol. És un rondó. ● ● ● ● ● ● 12 Les Indes galantes, J. Ph. RAMEAU És un rondó. És per a orquestra, solistes i cor. ● ● ● ● 13 “Variació número 5” Variacions Goldberg Peça per a clavecí solista. Llenguatge musical: lectura partitura Creació / improvisació Llenguatge musical: el compàs 6/2 Cerca d’informació Portar la pulsació Sincronització moviment-pulsació Llenguatge musical: lectura de ritme Polirítmia Llenguatge musical: compàs partit Cerca d’informació Reconeixement clavecí Comparació piano / clavecí Polifonia / melodia Forma rondó Començament acèfal Establir hipòtesis sobre el significat del títol ● Cerca d’informació Forma rondó Acompanyament obstinat rítmic Cantar la melodia de la tornada Llenguatge musical: ornament appoggiatura ● Cerca d’informació - ● Reconeixement clavecí ● Forma binària 32