Händel & Friends Händel Friends - Page 31

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques Peça Característiques Aspectes a treballar 1 Battalia Primer moviment, allegro H. I. F. von BIBER Música instrumental per a orquestra. Descriu una batalla. ● ● ● ● Moviment amb o sense desplaçament Instruments: clavecí Creació Cerca d’informació 2 Combattimento di Tancredi e Clorinda Fragment C. MONTEVERDI Peça per a baix i orquestra. Peça molt representativa del Barroc amb molta energia, molt retòric. ● ● ● ● ● Veus líriques: el baix Diverses claus: sol, do, fa Recitatiu Creació Cerca d’informació 3 “Sonata Quarta” Unarum Fidium, J. SCHMELZER Música per a violí i orquestra. És un tema amb variacions i amb una xacona. ● Lectura musical de la xacona ● Seqüenciació de la introducció dels instruments ● Tema amb variacions ● Clau de sol / clau de fa ● Treball plàstic ● Cerca d’informació 4 “La Réjouissance” Music for the Fireworks G. F. HÄNDEL Música per a orquestra. Estructura binària. AABB ● Lectura de motius rítmics ● Forma binària ● Interpretació amb instrumental Orff a dues veus + baix ● Començament anacrúsic ● Moviment ● Creació ● Cerca d’informació 5 “What Power Art Thou” King Arthur Acte tercer H. PURCELL Ària per a baix de la semiòpera El rei Artús. ● ● ● ● ● ● 6 Folies d’Espagne M. MARAIS M