Händel & Friends Händel Friends - Page 30

■ ■ ■ A partir del compàs 21 trobem set compassos de motiu melòdic ascendent. Tres compassos de violins amb arpegis descendents i violes amb arpegis ascendents, on sembla que la intensitat de la tempesta vagi afluixant. Sis compassos on destaca melòdicament la progressió: ■ ■ Tres motius ascendents de violins i violes de preparació del següent passatge. Al compàs 40 entra el violí solista fent el solo. Es poden fer els àudios d’aquests vuit fragments i fer-ne un reconeixement auditiu. 5. Afegim al treball de cerca d’informació: “Antonio Vivaldi”, “Música programàtica”, “Concert per a violí”, “Concert Les quatre estacions”, “Tempo”, “Presto”, “Metrònom”, “Caràcter”. G. P. TELEMANN, Don Quichotte, “I-II Attacking the windmills”. Característiques: Suite orquestral. Música programàtica. Aquesta peça es farà servir en el concert com a recurs. Segurament en sentirem el tema A. Activitats: 1. Abans d’escoltar-la els podem explicar que és una música que ens explica una aventura. 2. Després de la primera audició, els deixem que facin hipòtesis sobre el tema i l’aventura. Al final podem resoldre l’enigma. 3. Els podem demanar instruments que hi participen. 4. Estructura de la peça: repeticions i contrastos. La primera secció de dotze compassos es repeteix. La segona secció de divuit compassos també es repeteix. L’estructura és AABB. A la tasca de cerca d’informació hi afegim: “Georg Philipp Telemann”, “Chalumeau”, “Don Quixot”, “Episodi de l’atac als molins”. 30