Händel & Friends Händel Friends - Page 29

a la primera de cada compàs. 3. Els moviments poden tenir tempo ràpid o lent. Presto, quin tipus de moviment us sembla que designa? Heu sentit o llegit altres noms per indicar el tempo d’un moviment? Busquen altres noms de tempo i els classifiquen en lents/ràpids. Es podria realitzar una activitat amb el metrònom, per comparar els diversos tempi. 4. Proposem una anàlisi melòdica, perquè vegin com estan confeccionats els primers quaranta compassos, uns cinquanta segons de música. Poden comentar-ho entre ells i nosaltres anar-los ajudant: ■ Primera frase de quatre compassos, tutti i començament tètic (2a M-2a M-2a m). ■ Segona frase de quatre compassos, també tutti i començament tètic (2a M-2a M-2a m). ■ A continuació, al compàs 10, una secció amb quatre motius descendents de començament acèfal, com una cursa en què comencen els violins a ritme de corxeres i les violes els persegueixen un compàs més tard; orgue i violoncel van a ritme de corxeres. El darrer motiu sona dues vegades. Es pot fer un concurs de lectura ràpida de nom de notes. 29