Händel & Friends Händel Friends - Page 28

5. Treball de cant específic per donar cos a les notes llargues. Acompanyem-lo de moviment, com si netegéssim un vidre molt gran a cada nota, pintem tota una pissarra a cada nota llarga. 6. Posats a fer, per veure què implica aquest preciós moment d’homofonia, recomanem muntar la frase a set veus amb instruments: flautes o placa (es necessita fa#, do#, i la veu de baix II, do natural). 7. Afegim al treball de cerca d’informació: “Zadok”, “Nathan”, “Solomon King”, “Homofonia” i “Polifonia”. 17.- A. VIVALDI, “Presto de l’estiu” (Les 4 estacions). Vídeo: 16:35 – 18:50 . Durada: 00:02:15 Característiques: Moviment ràpid d’un dels quatre concerts de les Estacions de Vivaldi. Música programàtica. En aquest cas, és la tempesta d’estiu, de poca durada però forta intensitat, un dia ben assolellat. El just per refrescar l’ambient calorós de l’estiu. Activitats: 1. Després d’una primera audició, els demanem si coneixen l’obra. Què en destacarien? So exclusiu de corda. Mètrica ternària. 2. Rítmicament és molt potent. Quina figura és la protagonista? La semicorxera, amb accent 28