Händel & Friends Händel Friends - Page 26

3. Afegim al treball de cerca d’informació: “Passió”, “Evangelistes i Sant Mateu”, “Oboe da caccia” i “orgue”. 15.- G. F. HÄNDEL, “Come rosa in su la spina”, d’Apollo i Dafne. Característiques: Recitatiu i ària per a baix. Cantata profana del Barroc. Tonalitat La major. Al concert, ens oferiran la primera part de l’ària (A, d’1 minut de durada) amb tot l’instrumental + cantant. Activitats: 1. Polirítmia: presentem cadascun dels tres ritmes. Dividim el grup en tres i atorguem un dels ritmes a cada grup. Quan surti bé la polirítmia, els fem canviar de ritme. 2. Audició de la introducció (10 segons). Quina mètrica té? Quins instruments hi surten? Estaria bé que anomenessin instruments d’arc i clavecí. De quina època és aquesta peça? Què vindrà a continuació? 3. Quins instruments fan cadascun dels ritmes que hem interpretat amb polirítmia? violins violoncel clavecí 4. Continuem l’audició. Apareix la veu de baix. Recorden la classificació de les veus líriques. Comentem aquest gènere vocal: la cantata secular. 5. Analitzem les frases del cantant. Què diu el text? Come rosa in su la spina presto viene e presto va. La idea queda clara perquè es va repetint. Miren de cantar el tema. 6. A la tercera frase hi ha melismes als mots “viene” i “va”. Es poden repassar les peces vocals d’aquest concert i veure si són melismàtiques o sil·làbiques. En grups, repartim les partitures de Monteverdi, Purcell, “Ombra mai fu”, Pergolesi, Rameau i “Mache dich”. 7. Tornem a l’audició amb l’objectiu d’observar quan sonen el violins i quan no. Els podem donar una imatge de violins i, quan aquests sonin, l’ensenyen i quan no sonin, l’amaguen. 8. Audició. Els fem parar atenció en un motiu melòdic dels violins. Plantegem a alguns que el toquin al piano o bé amb instruments de placa cromàtics. Analitzem quins intervals. 2a M-2a M-2a m. 26