Händel & Friends Händel Friends - Page 24

Fortune, ce n’est pas au prix de tes faveurs. 5. Estudiant la partitura, podem observar els ornaments d’aquesta peça, que són appoggiatures. Podem fer-los veure com afecten el resultat sonor unes notes tan petitones i que prenen la meitat del valor a la nota principal! Es pot fer l’exercici de llenguatge musical d’escriure’n el valor real. 6. Afegim al treball de cerca d’informació: “Jean-Philippe Rameau”, q1́%́ѕϊt+qյ́ɍͧ́ ɽtqѥЁѵtqɹɇt)Ё́ɥɅ)յх)յ̀х)յх)յххЀ鉱) յх)յххЬ鉱(