Händel & Friends Händel Friends - Page 19

variacions 30 i 31. 1. Els farem cantar la següent melodia ternària, vetllant la negra amb punt-corxera que es mou de lloc: La repetim variant el final: 2. Escoltarem el tema i els demanarem si l’identifiquen. És la mateixa melodia que ja han cantat, en un tempo lent i amb ornamentacions afegides; sovint l’acord és arpegiat. 3. Escoltarem la variació 30. Poden escoltar-la mentre canten la melodia d’abans, però canviant el ritme: 4. La variació 31. Canten el baix, però tornen a canviar el ritme. 3. Treball de creació: per grups i amb un temps tancat, creen una melodia per a aquest baix, amb la versió rítmica que més els agradi. En acabat, cada grup l’interpreta. Poden combinar instruments de placa i flautes. 4. Treball plàstic de representació de la forma “tema amb variacions”. En petit grup, dissenyen una figura, un dibuix simple, un objecte. Cada membre del grup fa un fons diferent per a aquesta figura. 5. Afegirem al treball de cerca d’informació: “Marin Marais”, “folia”, “tiorba” i “llaüt”. 19