Händel & Friends Händel Friends - Page 17

3. En una segona audició, ens centrem en les repeticions i els contrastos, quina forma usa Händel en aquesta peça. És una forma binària que consta de dos temes A (8 compassos amb anacrusi) i B (10 compassos amb anacrusi), combinats de la següent manera: AA BB AA BB. 4. Poden interpretar la melodia de la primera secció amb instruments de placa a to (fa# i do#, també sol# accidental) o bé transporten a Do major (fa# accidental) Poden fer-ho a dues veus agafant melodia de violins I i violins II, i també amb timpani: 5. Demanem que parin atenció en el començament anacrúsic: totes les frases tenen aquest començament. Pot servir d’excusa per comentar el començament tètic. 6. Moviment: els fem coreografiar els dos temes. Per ser més efectius, podem repartir el grup en dos i cadascun fa una secció. 7. Faran treball de creació: en petits grups, una composició rítmica forma AABB. Han de buscar un caràcter diferent per a les dues seccions. 17