Händel & Friends Händel Friends - Page 15

2.- C. MONTEVERDI, Combattimento di Tancredi e Clorinda. Durada 00:01:50 Característiques: Peça per a baix, acompanyat d’orquestra. Peça molt representativa del Barroc, amb molta energia, molta retòrica (art destinat a persuadir i impressionar). Al concert, la cantarà el baríton i l’acompanyarà la resta de l’ensemble. Activitats: 1. Primera audició. En parlem: què els ha sorprès més. Instruments. Potser sortiran conceptes treballats a l’entorn de Biber. Poden lligar aquesta audició amb la batalla de Biber. En aquesta peça hi tenim un narrador que ens ho pot fer viure més intensament. 2. Les veus líriques. El baix. La partitura de baix habitualment s’escriu en clau de fa. És interessant veure la partitura, ja que aquesta peça combina la clau de sol amb diverses claus de do. 3. El recitatiu. La veu ens narra una lluita. Canvis de dinàmica segons què explica. Els moments de lluita més aferrissada es manifesten en el caràcter. 4. Creació de recitatiu. En petits grups, han de crear un text descriptiu d’una situació de pati, d’una sortida, d’una visita, d’un partidet a l’hora d’esport... El recitaran musicalment davant la resta del grup; entre tots buscaran els punts forts de cada creació i triaran la millor. 5. Al treball de cerca d’informació hi afegim: “Monteverdi”, “veus líriques”, la tessitura de “baix” i de “baríton”, “clau de sol”, “clau de fa” i “clau de do”. 3.- J. H. SCHMELZER, Sonata quarta, d’Unarum Fidium. Durada 00:02:00 Característiques: Musica per a orquestra. Tema amb variacions. El motiu descendent com a xacona o baix obstinat. En el concert, l’interpretaran el violí I, la viola de gamba i el clavicèmbal. Activitats: 1. En una primera audició, els demanem què destacarien de la peça. Tonalitat: Re major. 2. Tornen a escoltar el fragment. Fem que fixin l’atenció en el baix obstinat-xacona. Miren de cantar-lo: 3. Tornen a escoltar, fixant-se en l’inici, i quan i com van entrant els instruments, la seqüència: a l’inici sona només el baix continu a càrrec d’un sol instrument. A continuació, s’hi afegeixen més instruments tots fent el baix continu, aquest paper tan característic del Barroc. Finalment, s’hi afegeix el violí fent la melodia. 4. Observació de partitura: el tema és de mètrica binària composta. Les variacions són de mètrica ternària. Estaria bé poder-ne copsar la diferència, però sense suport de partitura, ja 15