Händel & Friends Händel Friends - Page 14

● La creació, l’hem de tenir sempre present. Ha de ser l’objectiu de tot treball musical. Observaran i analitzaran maneres de fer música per crear la seva pròpia música. ● La cerca d’informació: proposem establir unes pautes de treball, ja des de la primera audició, que ens seran útils per a la totalitat de les peces. La metodologia de treball cooperatiu és la més adequada en les cerques d’informació proposades. El procés suggerit és el següent: 1. Durant la sessió anterior al treball de música, repartirem els diversos temes entre els alumnes del grup. 2. A casa, com a deures, els busquen. En arribar a classe, es troben durant 10 minuts els que han buscat el mateix tema i ho comenten entre tots, per comprovar que ho tenen ben escrit, ben explicat i, si convé, anoten alguna informació interessant que no tenien. 3. Els repartim en grups. A cada grup hi ha d’haver un especialista en cadascun dels temes. Tenen 3 minuts cadascú per explicar la seva informació a la resta de grup. 4. Posada en comú, dubtes, aspectes importants. Ja tindrem una base de coneixement per anar ampliant conceptes sobre la música del Barroc. 5. Estaria bé buscar la manera de tenir a la vista la informació que vagin trobant, per tal que pugui ser consultada mentre duri el treball sobre el Barroc. 1.- H. I. F. von BIBER, “Allegro Sonata”, de Battalia. Durada 00:01:30 Característiques: És el primer moviment, un allegro. Música instrumental per a orquestra. Descriu una batalla. En el concert, l’interpretarà tot l’ensemble. Activitats: Creiem que és una bona peça per començar el concert i encetar el tema del Barroc, per la seva energia. 1. En una primera audició, els alumnes imiten el gest destacant el contrast entre fluix i fort. 2. En parlem: Instruments? Caràcter? Època? És una batalla. Allegro. Orquestra de corda amb clavicèmbal. Tonalitat: Re major. 3. Tornem a l’audició. A cicle mitjà, hi afegim una activitat de moviment amb desplaçament, fent evident el contrast amb volum del cos, movent-nos com nans en el piano i com gegants en el forte. Durant les pauses, es queden quiets. A mesura que van anticipant els piano i els forte, es pot fer que un petit grup es desplaci en els piani i que un grup més nombrós es desplaci en els forte. 4. Quant al moviment i en qualsevol edat, pot ser ad \]X][X[HܙXXpΈ[]]™ܝ\[[Hܙ[ܘYXK[X8&pXH[XXp]YH\X[Y[&ZHH\[\[X[[ܝKK\H8&Z[ܛXXpΈ8']YXx'K8'Z[XYۘ^[X\'K8']XX[8'K8'ܜ]Y\B\x'K8'[\[\X\'KM