Händel & Friends Händel Friends - Page 13

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques Us recomanem que, abans de venir al concert, els alumnes hagin tingut l’oportunitat de “vivenciar” no només el repertori sinó també de conèixer els instruments que participen en el concert i el seu so: el violí barroc, la viola de gamba, el clavecí, la veu i la sonoritat de l’orquestra del Barroc. Les propostes que us presentem a continuació són de tota mena: ● Moviment / dinàmiques: seguiment amb el cos de dinàmiques, mètrica, pulsació o melodia. Battalia, Biber. “La Réjouissance”, Händel. “Marxe pour la cérémonie des turcs”, Lully. ● Llenguatge i teoria musical: clau de sol, clau de fa, claus de do, compàs 6/2, compàs partit, ornaments-appoggiatura, melisma i sil·labisme, anàlisi d’intervals, monofonia, polifonia, homofonia, tempo... ● El ritme: treball previ de fórmules rítmiques que després reconeixeran. “La Réjouissance”, Händel; “Marxe pour la cérémonie des turcs”, Lully; Les Indes galantes, Rameau. ● La melodia: treball previ de motius o temes que després trobaran a la peça. Interpretar melodies de peces del Barroc. Amb la veu, instruments melòdics com la flauta o bé instrumental Orff. “La Réjouissance”, Händel; Folies d’Espagne, Marais; “Recercada”, Ortiz; “Ombra mai fu”, Händel; “Son imbrogliato io già” i “Sempre in contrasti”, Pergolesi. ● Descoberta de tímbrica: el violí, la viola de gamba, el clavicèmbal i les veus líriques. En aquest sentit, recomanem com a imprescindible la visita al Museu de la Música, que està situat al mateix recinte de L’Auditori, per tal de veure en directe els instruments d’aquesta època, algun dels quals podreu escoltar al concert. ● Anàlisi d’estructures i formes musicals: forma binària: “La Réjouissance”, Händel; 5a Variació Goldberg, Bach; “Atac als molins”, Telemann; Rondó: “Les baricades mistérieuses”, Couperin; Les indes galantes, Rameau; Tema amb variacions: Unarum Fidium, Schmelzer; Folies d’Espagne, Marais; Variacions Goldberg, Bach. ● Llengua: pot resultar molt interessant el treball de llengua amb textos ja donats o bé creats pels alumnes. Les peces vocals tenen aquest valor afegit. Italià, anglès, francès, alemany. “Combattimento”, Monteverdi; “What Power Art Thou”, Purcell; “Ombra mai fu”, Händel; “Son imbrogliato io già”, “Sempre in contrasti”, Pergolesi; Les indes galantes, Rameau; “Mache dich mein Herze”, Bach; “Zadok the Priest”, Händel. ● Treball plàstic per globalitzar l’àrea d’Expressió Artística. Unarum Fidium, Schmelzer; Folies d’Espagne, Marais. 13