guia d'orquestra - Page 9

desenvolupant una relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les companyes idees, valoracions i projectes. 7. Mostrar curiositat per la manera com la coreògrafa indaga en el coneixement, l’experiència i la imaginació per crear les coreografies, i com els músics i el director ho fan per interpretar la música, o els compositors per crear-la. Conèixer L’Auditori de Barcelona i les diferents professions que s’hi poden trobar, com ara músic d’orquestra, director d’orquestra, coreògrafa, dissenyador de vestuaris i d’elements escènics, il·lustradora, pedagoga, tècnic de so i de llums, acomodador... i interessar-se per les característiques de la seva feina. 8. Compartir i reconstruir històries i pensaments que ens susciten les músiques que escoltem i descobrir que poden influir en la nostra manera de pensar i en els nostres propòsits. 9. Gaudir de l’aproximació al concert Guia d’orquestra i desenvolupar una posició crítica i pluralista en l’aproximació als músics, als joves ballarins, als compositors i a d’altres artistes implicats. 10. Utilitzar les TIC per buscar informació sobre els compositors i les seves obres i per consolidar els continguts apresos sobre els instruments de l’orquestra i les seves famílies. 11. Conèixer L’Auditori de Barcelona. Adonar-se de la seva funció social, vinculada a la vida de la ciutat de Barcelona i de la seva província i a la noció de patrimoni. 3.2. Continguts Els continguts els trobarem dividits en blocs: “Explorar i percebre” i “ Interpretar i crear”, i cada bloc tindrà uns continguts de visual i plàstica i uns de música i dansa, tot seguint les indicacions del nou currículum. 3.2.1. Explorar i percebre Visual i plàstica Observació dels colors de les samarretes dels ballarins i de la seva relació amb els diferents instruments. Constatació de la relació entre les gammes de colors i les famílies d’instruments. Exploració i diàleg sobre el que les diferents coreografies i els vestuaris dels joves ballarins poden explicar de les diferents músiques. Observació i discriminació de materials, colors, formes, volums, textures i grandàries dels objectes i dels vestits utilitzats en la posada en escena. Música i dansa Identificació de la varietat de sons, músiques i moviments corporals que utilitzen els compositors, els músics de l’orquestra i els joves ballarins en l’expressió musical i 9