guia d'orquestra - Page 83

Trombons N. N., solista Vicent Pérez Gaspar Montesinos, assistent Raul García, trombó baix Tuba Pablo Manuel Fernández Timbales Gratiniano Murcia, solista Percussió Juan Francisco Ruiz Ignasi Vila N. N., assistent Arpa Magdalena Barrera Encarregat d’orquestra Joan Miró Responsable de documentació musical Begoña Pérez Regidor José Antonio García Personal d'escena Joan Luis Ignasi Valero Cos de dansa del CEPA Oriol Martorell. Direcció musical, Manel Valdivieso. Direcció escènica i coreogràfica, Amèlia Boluda. 8.2. Repertori 83