guia d'orquestra - Page 74

“Agustí Charles va néixer a Manresa el 12 de juliol de 1960. Amb sis anys, el seu pare el va portar a estudiar música, perquè ell mateix havia tocat la trompeta de més jove. Tot seguit va estudiar piano, solfeig i teor XH[