guia d'orquestra - Page 70

Tot seguit, en el punt 7.1. hi trobareu les biografies dels compositors del passat: la del compositor anglès Benjamin Britten, amb l’explicació de la seva obra didàctica Guia d’orquestra per a joves, i la dels compositors catalans Ricard Lamote de Grignon i el pare Antoni Soler. En el punt 7.2. hi trobareu les biografies d’Agustí