guia d'orquestra - Page 65

1. El fagot, el trombó i les violes fan la melodia, i les trompes i les trompetes responen amb la variació rítmica. 2. El fagot, el clarinet, el trombó i les violes fan la melodia d’abans una mica més aguda, i les trompes i les trompetes responen amb la variació rítmica. 3. La flauta, l’oboè, el clarinet i els violins fan la melodia una mica més desenvolupada, i abans que acabin, el clarinet i el trombó imiten la melodia com un cànon. 4. El clarinet, el trombó, els violins primers i els violoncels tornen a fer aquesta mateixa melodia, però més aguda, i l’oboè, el clarinet, les trompetes i els violins segons responen amb una variació de la melodia. - Proposem als alumnes que inventin una coreografia per visualitzar el cap de la melodia cada vegada que surt. Poden jugar amb els ful