guia d'orquestra - Page 64

3) Analitzem l’obra Material: Fulls en blanc individuals. Colors. Activitats: - Escoltem l’obra sencera de nou, però aquesta vegada ens fixem com està feta: En la introducció i en la primera part ens anem fixant en les aparicions de la melodia que vam interpretar en la sessió anterior. Podem escriure-la a la pissarra i anar-la seguint mentre sona, o dibuixar-la a l’aire amb el gest. Al final de la primera part els podem indicar quan hi ha influències de música flamenca. Quan comença la segona part, convidem els alumnes a portar l’obstinat rítmic picant amb les mans a les cames. Ens fixem en la melodia desenvolupada. En la tercera part ens adonem del canvi de tempo i de la variació rítmica de la melodia. En la coda reconeixem elements de la primera part de l’obra. - Els demanem que ens facin un musicograma explicant les parts de l’obra. Segur que surten propostes molt vàlides. Al final els podem ensenyar la nostra i comentar-la. - Escoltem la introducció i la primera part de l’obra i els demanem que aixequin la mà quan sentin la melodia que ja van tocar amb els instruments de placa a la sessió anterior. Ens fixem en quins instruments la interpreten. Com que no és fàcil de distingir-los, tot seguit us els escriurem. A mesura que avança la música, la melodia es va desenvolupant: 64