guia d'orquestra - Page 63

- Podem jugar a desenvolupar la melodia tot demanant alumnes voluntaris que facin una improvisació, amb els instruments de placa, que comenci amb el cap de la melodia que ja saben tocar. - Escoltem com és Planetarium, de Joan Albert Amargós, i ens fixem si hi reconeixem elements musicals dels que hem utilitzat en la nostra composició i com desenvolupa la melodia el compositor. Aquí escrivim una mostra d’un fragment de la melodia que es pot sentir a la segona part de l’obra. 63