guia d'orquestra - Page 62

- Els preguntem si havien sentit mai aquesta melodia. Segurament algun alumne recordarà que sortia a Planetarium, de Joan Albert Amargós. Avui farem una composició nosaltres amb el mateix títol i amb material musical de l’obra original. - Fem dos grups d’alumnes, uns amb els instruments de placa i els altres amb els de petita percussió: panderos, plats, triangles, gong... Els de petita percussió hauran d’interpretar una introducció que ens faci imaginar el Big Bang, i tot seguit els instruments de placa hauran d’interpretar la melodia. - Demanem als carillons que interpretin la variació rítmica següent. L’última nota accentuada serà per als instruments de petita percussió. - Ajuntem els tres fragments musicals. Si tenim piano, podem fer el pedal de si bemoll als greus. Hem escrit una partitura que us pot servir d’orientació. Cada mestre i cada grup d’alumnes podran fer les seves variacions i creacions tot desenvolupant aquesta idea musical. 62