guia d'orquestra - Page 61

- Els diem que l’obra es titula Planetarium i els presentem el seu compositor, Joan Albert Amargós. Fem llegir la seva biografia i el seu comentari de l’obra. - Ara que ja coneixem les cinc músiques de la primera part del concert de L’Auditori, repartim el programa de mà. - Observem el dibuix de la portada i el comentem. (Vegeu el punt 9 del dossier.) - Obrim el programa i observem la il·lustració. Relacionem cada imatge amb la música de cada compositor català i recordem les coreografies, creades per la coreògrafa Amèlia Boluda, i els vestuaris, dissenyats i elaborats per José Menchero, que vam veure en el concert Guia d’Orquestra. - Els posem un petit fragment de cada música i els demanem que assenyalin amb el dit índex la imatge i el nom del compositor de la música que estan sentint. Aquesta activitat ens pot servir d’avaluació. 2) El cap de la melodia Aprofitant que la melodia principal de Planetarium és molt bonica i amb un començament senzill per poder ser interpretat pels alumnes, proposem fer una composició inspirada en la introducció i la primera part de l’obra, amb instruments de percussió de so determinat i indeterminat. Hem escrit una partitura orientativa, basada en la partitura orquestral original, a partir de la qual cada mestre i cada grup d’alumnes poden variar i crear un nou planetarium. Material: Campanes afinades o plaques individuals de xilòfon o metal·lòfon amb les notes do, re, mi, fa, sol. Instruments de placa (carillons, xilòfons, metal·lòfons...). Piano. Panderos, plats, triangles i gong. Activitats: - Fem sortir cinc alumnes i els donem una campana afinada o una placa individual a cadascú. Fem sortir un alumne que farà de director i els farà ordenar de greu a agut. - Després de buscar cançons que coneixem amb aquestes cinc notes i d’inventar melodies on cada nota només surti una vegada, els demanem que interpretin la melodia següent: Podem donar l’exemple nosaltres i que l’imitin. Ens fixem en el dibuix que fa: ascendent per graus conjunts. 61