guia d'orquestra - Page 6

• És especialment important no acompanyar la música picant de mans, si no és que se’ns hi convidi des de l’escenari. Els intèrprets ens ofereixen la música que ha escrit el compositor i la participació del públic en varia el resultat sonor previst. I no oblidem que... • L’actitud d’escolta, respecte i gaudi dels adults durant el concert és la que observen els nens, els serveix de model i aprenen. • Induir a la tranquil·litat abans d’entrar a L’Auditori és una bona manera de començar el concert. Els professionals que actuen, els acompanyants del públic i l’espai que ens acull es mereixen el nostre respecte independentment de la valoració personal i individual del concert. 2. Indicacions generals sobre Guia d’orquestra Tot seguit us explicarem el sentit del concert, com es desenvoluparà i les obres que s’hi interpretaran. 2.1. Sentit del concert El concert que us presentem té una doble finalitat pedagògica: aproximar la música orquestral contemporània catalana als nostres alumnes de cicle mitjà i superior, i donarlos a conèixer les famílies de l’orquestra i els seus instruments a través de l’obra Guia d’orquestra per a joves de Benjamin Britten. Les obres que l’orquestra interpretarà en la primera part són petites parts d’obres més llargues de Ricard Lamote de Grignon, compositor català del s. XX, i d’Agustí Charles, Feliu Gasull, Albert Guinovart i Joan Albert Amargós, compositors catalans actuals. Aquestes músiques són ben diferents i contrastades entre elles i estan triades perquè els nens i nenes puguin connectar fàcilment amb aquests nous llenguatges de la música contemporània, tot i que la primera obra no és una obra composta per Ricard Lamote de Grignon, sinó una orquestració que va fer d’una sonata del compositor i organista català del s. XVIII, el pare Antoni Soler. En la segona part del concert, l’orquestra interpretarà l’obra Guia d’orquestra per a joves, que va compondre el compositor anglès Benjamin Britten l’any 1946. Al mercat podem trobar dues versions d’aquesta obra, una amb comentaris explicatius i una altra sense. A L’Auditori us presentem la versió comentada amb una veu en off, amb el text d’Eric Crozier traduït al català. 2.2. Com es desenvoluparà El concert és a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, coneguda com a OBC i dirigida per Manel Valdivieso, i d’un grup d’alumnes de dansa de l’Escola Oriol Martorell, i alguns exalumnes que ja estudien al Conservatori Professional 6