guia d'orquestra - Page 59

1 2 3 Caminar el ritme de tres corxeres. Picar de mans el ritme de negra i corxera. Caminar el ritme de tres corxeres i picar de mans el ritme de negra i corxera. 1 Caminar el ritme de negra i corxera i picar de mans el ritme de tres corxeres, ara cap a un cantó, ara cap a l’altre, dibuixant un infinit. Caminar el ritme de tres corxeres i picar de mans el ritme de negra i corxera. 2 3a part: - Treballem ritmes del compàs simple de 3/8. Combinem el ritme de la unitat de compàs, la negra amb punt, amb el ritme de la unitat de temps, la corxera. 1 2 3 Caminar el ritme de negra amb punt. Picar de mans el ritme de tres corxeres. Caminar el ritme de negra amb punt i picar de mans el ritme de tres corxeres. 1 2 3 Caminar el ritme de tres corxeres. Picar de mans el ritme de negra amb punt. Caminar el ritme de tres corxeres i picar de mans el ritme de negra amb punt. 1 2 Caminar el ritme de negra amb punt i picar de mans el ritme de tres corxeres. Caminar el ritme de tres corxeres i picar de mans el ritme de negra amb punt. 5.3.5. Planetarium, de Joan Albert Amargós ANÀLISI MUSICAL: Tal com ens explica Joan Albert Amargós en el seu comentari de l’obra, ens trobem davant d’una música funcional i programàtica, feta per a una ocasió especial i per anar sincronitzada amb un espectacle audiovisual de grans dimensions. Planetarium té una introducció, tres parts diferenciades i una coda. La introducció és de quatre compassos i comença amb els instruments greus i la percussió de l’orquestra, que van de forte a diminuendo, a crescendo i a fortissimo. Sabent el títol de l’obra, la música ens fa pensar en el Big Bang, la gran explosió que va donar origen a l’expansió de l’univers que coneixem. La primera part de Planetarium, amb tempo moderato, ens presenta el cap d’una melodia que apareixerà sencera en la segona part. Aquest petit fragment musical va apareixent interpretat per diferents instruments, a vegades lent i a vegades amb una variació rítmica més ràpida. La música va jugant amb les intensitats de crescendo i fortissimo, recordant la introducció, i amb petits obstinats rítmics de negra i corxera en el compàs de 6/8. Amb gran riquesa tímbrica, la música va evolucionant fins que el protagonisme passa a una melodia que ens recorda la música flamenca. 59