guia d'orquestra - Page 57

El canvi del primer exercici al segon es pot fer amb un “hop!” del mestre, just abans que hi hagi un canvi de frase musical. Quan ja dominin el primer i el segon exercici, els farem fer el tercer, que ja coordina mans i peus. Els direm que quan ja tinguin el ritme dels peus segur, hi afegeixin el de les mans. 1a part: Treballem ritmes del compàs simple 2/4. - Combinem el ritme de la unitat de temps, la negra, amb la subdivisió de la unitat de temps, les corxeres. 1 2 3 Caminar negres. Picar les dues corxeres amb mans alternes a les cames. Caminar negres i picar les dues corxeres amb mans alternes a les cames. 1 2 3 Caminar les dues corxeres amb passes curtes. Picar de mans les negres. Caminar les dues corxeres amb passes curtes i picar de mans les negres. Si els alumnes fan bé els exercicis de mans i peus simultanis, els podem proposar de passar de l’un a l’altre quan el mestre digui “hop!”. 1 2 Caminar negres i picar amb mans alternes les corxeres a les cames. Caminar les dues corxeres amb passes curtes i picar de mans les negres. - Combinem el ritme de la unitat de compàs, la blanca, amb el ritme de la unitat de temps, la negra: 1 2 3 Caminar blanques. Picar de mans les dues negres. Caminar blanques i picar de mans les dues negres. 1 2 3 Caminar negres. Picar de mans les blanques. Caminar negres i picar de mans les blanques. 1 2 Caminar blanques i picar de mans les dues negres. Caminar negres i picar de mans les blanques. - Combinem el ritme de la unitat de compàs, la blanca, amb el ritme de la subidivisió del temps, les corxeres: 1 2 3 Caminar blanques. Picar les dues corxeres amb mans alternes a les cames. Caminar blanques i picar les dues corxeres amb mans alternes a les cames. 1 2 3 Caminar corxeres amb passes curtes. Picar de mans les blanques. Caminar corxeres amb passes curtes i picar de mans les blanques. 57