guia d'orquestra - Page 56

- Traiem pals, cascavells, güiro i panderetes per tocar molt piano a sobre de la música de la segona part. Primer aniria bé que aprenguessin a tocar els ritmes amb percussió corporal, i després amb els instruments de percussió. A. Cascavells: obstinat rítmic de negra i corxera. Pals o panderos: obstinat rítmic que omple tot un compàs de 6/8 (corxera, dues semicorxeres i corxera en el primer temps, i corxera i quatre semicorxeres en el segon). B. Pandereta: obstinat rítmic de negra i corxera. Güiro: obstinat rítmic de negra amb punt. C. Cascavells: obstinat de negra i corxera. B’. Pandereta: obstinat rítmic de negra i corxera. Güiro: obstinat rítmic de negra amb punt. Pals o panderos: obstinat rítmic igual que a la frase A. - Podem aprofitar per cantar alguna cançó en compàs de 6/8, com El noi de la mare, La presó de Lleida, La calma de la mar..., i acompanyar-nos amb els instruments amb els ritmes d’abans. 3) Ens movem amb la música Ens trobem davant d’una música ideal per a la pràctica psicomotriu. Hi podem practicar molts exercicis de coordinació rítmica de la pedagogia Dalcroze, tot interioritzant diferents ritmes i les seves proporcions, i percebre els compassos que hi apareixen. Aprofitarem per treballar pulsacions de negra, corxera, negra amb punt i les seves combinacions. També treballarem el ritme de negra i corxera i els compassos de 2/4, 6/8 i 3/8, tot coordinant mans i peus. Per realitzar aquesta classe, necessitem estar en una aula sense taules ni cadires. Activitats: - Diem als alumnes que se situïn ben repartits per l’espai. Expliquem que amb la música que escoltaran treballarem pulsacions i compassos. Els avisem que primer sonaran les botzines i el vent-metall. Tot seguit començarà la música de la primera part, on hauran de marcar, amb els talons al lloc, vuit pulsacions ràpides, i llavors hauran de començar a caminar seguint la pulsació amb els seus passos, lliurement per l’espai, sense tocar cap company. Els posarem la música sencera i els ajudarem a trobar la pulsació de negra. - Quan arribi la segona part, els ajudarem a ressituar-se amb el canvi de pulsació de negra a la de negra amb punt amb el nostre exemple. Farem el mateix quan hi hagi el canvi a la tercera, amb la pulsació de negra amb punt més ràpida. Un cop acabada la música, els farem seure allà on hagin quedat i els preguntarem què han sentit. Haurem de parlar de les tres parts de la música, dels tres tempos diferents, de les mètriques... - Treballarem seguint exercicis de la pedagogia Dalcroze. Nosaltres proposem molts exemples, i cada mestre pot fer els més adequats als seus grups d’alumnes o als conceptes que vulgui treballar. 56