guia d'orquestra - Page 55

- El mestre farà grups petits d’alumnes que hagin imaginat una història similar. Aquests grups hauran d’inventar una coreografia amb la música i mostrar-la als companys. El mestre els deixarà els fulards de colors o les cintes per si les volen utilitzar en la seva creació. Aniria bé filmar-los perquè es puguin veure actuar. 2) Presentem Albert Guinovart i la Dansa dels perdigons Ara és el moment de conèixer el compositor de l’obra que els va fer imaginar una història. També de saber d’on surt aquesta obra i què ens volia explicar Albert Guinovart. Aprofitarem per fer un treball musical d’estructures, fraseigs, instruments... Material: Fulards o cintes de colors. Pals, cascavells, xerracs o sonalls i panderetes. Activitats: - Els posem la música de nou i els presentem el compositor tot llegint la biografia i el comentari de l’obra. Els diem que tot seguit treballarem com ha fet la música Albert Guinovart. - Repartim els fulards o les cintes de colors i anem recordant als alumnes quin instrument representa cadascú. 1a part: Els recordem que tindran vuit pulsacions d’introducció i que ja podran començar a caminar per l’espai, sense tocar ningú. Hauran de caminar tenint en compte les preguntes i respostes del fraseig, per exemple, caminar quatre pulsacions rectes i quatre voltant, com si s’haguessin equivocat de direcció. 2a part: Els demanem que, quan comenci la segona part, facin una rotllana gran i es vagin balancejant seguint la pulsació de negra amb punt, i que qui cregui que té el color de l’instrument que canta la melodia, que entri a dintre de la rotllana i que faci ballar el seu color. D’aquesta manera treballarem l’estructura del fraseig A B C B’, les melodies i els instruments que les canten: A. Piccolo, oboè i clarinet en la pregunta, i violins i violes en la resposta. B. Flauta travessera. C. Diàleg entre violins i violes amb violoncels. B’. Flauta travessera. 3a part: Per acabar, els fem moure per l’espai amb la música de la tercera part. Poden caminar la pulsació ràpida de corxera o la lenta de negra amb punt. Ens fixem com aquesta tercera part és una barreja de la primera part i de la segona. 55