guia d'orquestra - Page 52

Abans de fer escoltar Cançó de pastar presentem el compositor Feliu Gasull. El relacionarem amb Maria del Mar Bonet i amb la cançó que ja tots coneixem. Després de cantar la cançó de treball amb gestos i acompanyaments rítmics que haurem inventat, ja estarem a punt per escoltar l’obertura. Material: Biografia del compositor i comentari personal de l’obra. Partitura de la cançó de treball Cançó de pastar Activitats: - Llegim la biografia de Feliu Gasull i el comentari personal de la seva obra. - Recordem que nosaltres sabem cantar la Cançó de pastar. La cantem i busquem uns gestos a fer per a les frases o fragments de frase de la quadrícula. Poden ser gestos amb so o sense. Hem escrit a la dreta una possibilitat de gest. Segur que els alumnes en troben d’altres. No estic tan enamorada que no em puga divertir, que no em puga divertir. L’amor no em fa dany a mi, l’amor no em fa dany a mi, perquè hi sé donar passada. perquè hi sé donar passada. Tira-li cocetes en es davantal. No les hi tiris fortes que li faràs mal. Mans al cor marcant el ritme de “tan enamorada”. Braços enlaire anant d’un cantó a l’altre. “ Mans obertes tot dient no amb el cap. “ Mans obertes tot girant els canells cap a fora. “ Picar amb els peus alternats a terra el ritme del text. Espolsar-se les cuixes a ritme de dues negres. Dir que no amb el dit índex. Punys sota els ulls com si ploréssim. - Escoltem l’obertura Cançó de pastar. Els preguntem si han sabut trobar la cançó quan escoltaven la música. Si hi havia introducció, si sonava tota la cançó amb estrofa i tornada tal com la coneixem, si hi havia una coda... - Per ajudar tots els alumnes a seguir la cançó, els proposem que cantin la cançó per dintre, amb audició interior o movent la boca en silenci, com si cantessin, i que facin els gestos i els acompanyaments rítmics que hem acordat abans. D’aquesta manera els serà molt més senzill seguir-ne la melodia i sentir-ne els canvis. Hem de tenir en compte que hi ha una introducció abans no comença la primera estrofa, que sentirem dues estrofes amb tornada i una tercera estrofa seguida d’una coda final. - Els diem que es fixin en el material musical de la segona part de la introducció i de la coda. No reconeixen cap tros de la cançó? Segur que senten tres vegades seguides el ritme que piquen amb els peus, les quatre semicorxeres i les tres corxeres, de quan canten “Tira-li cocetes en”, tant en la introducció com en la coda. Tot seguit d’aquest ritme sona la continuació de la melodia de la tornada a partir de “es davantal”. 5.3.4. Dansa dels perdigons, del ballet Terra baixa, d’Albert Guinovart 52