guia d'orquestra - Page 51

No estic tan enamorada que no em puga divertir. (bis) L’amor no em fa dany a mi (bis) perquè hi sé donar passada. (bis) Tira-li cocetes en es davantal. No les hi tiris fortes, que li faràs mal. Endins, endins la mar brama; endins, endins, la mar creix. (bis) D’aquesta casta de peix ( bis ) només n’agafa una dama. (bis) Tira-li... Marit, no estigueu gelós d’una fruita qui no es gasta. (bis) No és res si un altre la tasta, ( bis ) mentre n’hi hagi per a vós. (bis) Tira-li... 2) Presentem Feliu Gasull i Cançó de pastar 51