guia d'orquestra - Page 49

relativament fàcil de trobar a les biblioteques i mediateques. Si ells coneixen la cançó, sabran escoltar millor l’obertura. La partitura de la cançó no l’hem sabut trobar escrita en cap cançoner mallorquí. Us adjuntem dues partitures. Una és una còpia aproximada de la melodia de la Cançó de pastar de la partitura orquestral de Feliu Gasull, que s’assembla molt a la interpretació de Maria del Mar Bonet, i l’altra és una transcripció feta a partir de dues fonts: la partitura citada abans i la versió de Cançó de pastar del grup mallorquí Música Nostra en el disc En directe. La lletra de les dues partitures l’hem treta del disc Cavall de foc de Maria del Mar Bonet. El grup mallorquí Música Nostra canta la Cançó de pastar amb uns ritmes molt més regulars i sense tants ornaments melòdics, però només canten la primera estrofa. Nosaltres hem transcrit la primera estrofa amb algun canvi melòdic perquè s’assembli més a la versió de Feliu Gasull i li hem afegit la tornada. Hem fet aquesta segona versió per tenir una partitura de la Cançó de pastar més clara i senzilla per fer-la cantar als alumnes de CM i CS. La temàtica del text és amorosa. Quan l’expliquem, hauríem de tenir en compte l’edat dels nostres alumnes i adequar-hi les nostres explicacions. Material: Partitura de la cançó popular Cançó de pastar. CD Cavall de foc, de Maria del Mar Bonet. Activitats: - Expliquem als alumnes que existeixen cançons de treball que s’estan perdent perquè els treballs han anat canviant. Antigament, en l’època dels nostres besavis i rebesavis, quan els pagesos llauraven la terra amb els animals de tiratge sovint cantaven cançons molt ornamentades i amb veu forta per distreure’s mentre feien feina. Cridaven l’animal perquè tirés endavant o parés entremig de la cançó. També existien cançons de treball col·lectiu, com ara per veremar, i cançons que cantava un dels treballadors per amenitzar la feina dels companys mentre treballaven. - Els presentarem Cançó de pastar o bé cantant nosaltres o bé escoltant la interpretació de Maria del Mar Bonet. Cançó de pastar és una cançó d’amor que es cantava a Mallorca mentre pastaven farina per fer pa, coca, pastissets... - Els ensenyem la cançó. Podem aprendre les tres estrofes o només la primera, que serà l’estrofa amb què més treballarem. Si decidiu ensenyar les altres dues estrofes, veureu que us caldrà adaptar el ritme al text en alguna ocasió. - Un cop apresa la cançó, els podem ensenyar del lloc web YouTube exemples enregistrats de cançons de panaderas, on els intèrprets canten i s’acompanyen amb ritmes que fan amb les mans, com si pastessin pa. Trobareu l’adreça electrònica a l’apartat 10.2. 49