guia d'orquestra - Page 47

llums i els posarem una música que els farà somiar. Tots hauran d’estar quiets i callats. Després cadascú haurà de dibuixar el seu somni i presentar-lo als companys. - Si ens queda temps, segur que als alumnes els agradarà de treballar aquesta música amb moviment, tot expressant amb el cos el que els suggereix la música. Si hem triat els fulards per treballar la Guia d’orquestra, els els deixarem perquè en puguin fer ús en la seva interpretació. És important demanar que no parlin ni cridin, que es moguin en silenci, que la música ja ens la posa l’Agustí Charles. 2) Fem de compositors i presentem Agustí Charles Després de presentar Agustí Charles i llegir el seu comentari de l’obra que hem escoltat, proposem analitzar els recursos musicals utilitzats per l’autor per transmetre la por del desconegut i crear les nostres composicions. Material: Biografia del compositor i comentari personal de l’obra. Instruments de plaques i de petita percussió. Activitats: - Els recordem la música d’Imatges de l’obscur amb una selecció de dibuixos que van fer alguns alumnes sobre la música i els presentem l’autor de l’obra: Agustí Charles. Fem llegir la seva biografia i el seu escrit de l’obra i ho comentem. - Analitzem com aconsegueix Agustí Charles fer-nos por, sorprendre’ns quan menys ens ho esperem... Posem la música i tothom s’hi fixa. Un cop acabada la música, encetem un torn de diàleg i anem escrivint a la pissarra els elements musicals que van sortint. - Triem tres o quatre alumnes que creiem que han entès bé quins recursos musicals ha fet servir l’autor i els proposem que facin de compositors d’una música de por. Cada compositor tindrà la seva orquestra de músics de percussió i hauran de preparar una petita composició i interpretar-la davant dels altres companys. El compositor farà de director. Els diem que si volen també poden utilitzar la veu. D’aquesta manera tenen un element més per jugar: la veu pot fer sons molt variats, des de murmuris fins