guia d'orquestra - Page 45

Encara que no sempre sonin tots els instruments, aquesta música pot servir per fer el conegut joc del director, i d’aquesta manera treballar com s’agafen i es fan sonar cadascun dels instruments de l’orquestra. Acabarem enganxant els adhesius dels instruments als músics dibuixats al programa del concert. Material: Programa del concert Guia d’orquestra de L’Auditori, amb els adhesius. Activitats: - Seiem tots en rotllana. Fem un repàs dels instruments de l’orquestra, de com s’agafen i de com es fan sonar. Un alumne surt a fora mentre la resta d’alumnes pacta quin d’ells serà el director i anirà manant als altres quin instrument toca imitar. Fem entrar l’alumne i li expliquem que haurà d’endevinar quin alumne fa de director. El director fa veure que toca un instrument de l’orquestra mentre sona la música de Lamote de Grignon, i els altres l’han d’imitar. Pot anar canviant d’instrument segons vulgui, intentant que sigui un instrument que sent en aquell moment. - Un cop hem jugat al joc del director ja podem repartir els programes del concert amb els adhesius dels instruments. Ens fixem com agafen els instruments els músics i com els toquen. Repassem la presentació de la Guia de Britten, on podem sentir les famílies per separat i les localitzem al programa. Tot seguit escoltem les tretze variacions, fem veure que toquem amb cura l’instrument que sentim, agafem el seu adhesiu i l’enganxem al músic que li correspon. 5.3.2. Imatges de l’obscur, de l’obra Elapsed memories, d’Agustí Charles ANÀLISI MUSICAL DE L’OBRA 45