guia d'orquestra - Page 43

- Aprenem a tocar la partitura amb tots els instruments de placa que tenim a l’aula. Si hi ha alumnes que no en tenen, piquen el ritme fluixet amb un instrument de petita percussió. Un altre dia podem fer el canvi d’instrument de petita percussió a instrument de placa i viceversa. - Si hi ha alumnes que mostren habilitat en la tècnica dels instruments de placa i en la lectura, farem que l’esquema harmònic l’interpretin els instruments de placa més greus, i els proposem de fer un acompanyament nou a sobre amb els altres instruments de placa. Un acompanyament senzill seria fer una variació rítmica, tot canviant cada blanca amb punt per tres negres. Sempre podem complicar-ho més i fer variacions rítmiques més variades. Us posem un exemple del primer 43