guia d'orquestra - Page 42

Hem elaborat una partitura amb l’esquema harmònic dels tuttis de la sonata. El compàs original és el de 3/8, però nosaltres hem escrit 3/4 perquè és el compàs ternari que s’utilitza habitualment a l’escola. El mestre pot ampliar i desenvolupar altres acompanyaments per a instruments de placa a sobre d’aquest esquema, tot adaptant-se als alumnes que té i al nombre i varietat d’instruments. Material: Biografia del compositor i comentari de l’obra. Instruments de percussió de placa i de petita percussió. Partitura de l’esquema harmònic dels tuttis. Activitats: - Recordem el compositor Ricard Lamote de Grignon i la seva obra d’orquestració d’una sonata del pare Antoni Soler. - Fem una orquestra de percussió per tocar a sobre de la sonata quan hi ha els tuttis de l’orquestra simfònica. Els expliquem que l’orquestra sempre comença afinant amb l’oboè que dóna la nota la al concertino o primer violí. Llavors aquest l’imita i el fa afinar a la família de vent-fusta, tot seguit a la família de vent-metall i per acabar a la família de la corda. Nosaltres afinarem tots amb la veu. - Els presentem la partitura i la solfegem. Primer donem l’exemple d’un fragment melòdic i els alumnes ens imiten després, tot marcant amb la mà l’altura de les notes. De mica en mica anem fent fragments més llargs i ells ens van imitant, fins que saben solfejar la partitura ells sols. 42