guia d'orquestra - Page 39

En aquest instant, el planetari sobrevolava l’estadi de Montjuïc i se situava estratègicament en diversos punts de l’estadi per abraçar el recinte i, d’aquesta manera, deixar el públic totalment enlluernat. Cal remarcar que, pel fet de ser una obra producte d’un encàrrec tan especial i dirigida a un públic tan heterogeni com aquell, el criteri estètic de la música incloïa alguns aspectes de tipus més funcional, perquè el resultat final fos més entenedor." Joan Albert Amargós, octubre de 2008. 5.3. Anàlisi de les obres simfòniques catalanes i propostes d’activitats Tot seguit farem una petita anàlisi de cada obra orquestral i a continuació us proposarem unes activitats per treballar les diferents músiques amb els alumnes. Hem intentat que 39