guia d'orquestra - Page 34

Sonata número 84, allegro con garbo, en re major, de les Tres sonates del pare Antoni Soler orquestrades per Ricard Lamote de Grignon. Ens trobem davant d’un fet poc usual, una sonata per a orquestra. Les sonates són obres per a instrument solista o per a pocs instruments, però Ricard Lamote de Grignon va instrumentar per a orquestra simfònica aquesta sonata del pare Antoni Soler, que originàriament era per a teclat. Es tracta, doncs, d’una sonata de l’època de Domenico Scarlatti, considerat el pare de la sonata per a clavecí del segle XVIII. Scarlatti va ser un dels mestres del pare Antoni Soler, compositor i organista català. De manera que les sonates del músic català segueixen les línies del seu mestre: són sonates d’un sol moviment i de tipus binari, és a dir, amb dues parts que es repeteixen (A, A, B, B). Les publicaven separades, però a l’hora d’interpretar-les no s’ha de descartar que n’ajuntessin dues o tres i les toquessin una darrere l’altra, tot mirant que de l’una a l’altra hi hagués contrastos de tempo, caràcter... 34