guia d'orquestra - Page 30

Per acabar tot aquest treball de l’obra didàctica de Britten, proposem una sèrie de treballs escrits: deixarem constància escrita de l’estructura de la primera part de l’obra, on hi ha la presentació de l’orquestra i les seves famílies; analitzarem com és la partitura que segueix el director de l’orquestra, on són els pentagrames dels diferents instruments i famílies, i farem tres murals, plens de colors, representant les tres parts de l’obra de Britten. Recomanem les capses de vint-i-quatre colors o ceres perquè hi podreu trobar els quatre blaus, els quatre verds, els quatre vermells i ataronjats i els tres grocs. 1) Fem un musicograma Per avaluar si els alumnes han anat seguint el treball musical que hem fet de la presentació de la Guia d’orquestra, proposem fer una feina escrita: un musicograma. Aquí els alumnes podran veure si ja saben distingir sols el timbre de les diferents famílies de l’orquestra. Material: Colors de fusta blaus, verds, vermells i grocs. Fulls en blanc individuals. Activitats: - Donem als alumnes un full en blanc i quatre colors: blau, verd, vermell i groc. Els recordem la relació d’aquests colors amb les famílies de l’orquestra. Els demanem que ens dibuixin un musicograma de la primera part de l’obra de Britten mentre l’escolten. La posarem tantes vegades com necessitin. - Segur que totes les versions seran vàlides i interessants. Fem que les mostrin i les expliquin. Nosaltres els podem ensenyar la nostra: 2) Pintem tres quadres amb la música de Britten Com a activitat de tancament i d’avaluació proposem que els alumnes plasmin plàsticament sobre el paper d’embalar la música que senten. Amb la seva interpretació i la seva explicació podrem veure a quin nivell han entès l’obra de Britten. Material: Capsa de 24 ceres, amb quatre tons de blau, de verd i de vermell. 3 trossos de paper d’embalar per a tots. Activitats: 30