guia d'orquestra - Page 25

Hauríem de procurar que tots els alumnes participin i tinguin un motiu de color per representar un instrument de l’orquestra o per fer de director. Entre les famílies de corda, vent-fusta i vent-metall tenim catorze instruments diferents, comptant el flautí separat de la flauta travessera. Si tenim una classe amb vint-i-sis alumnes, podem decidir jugar amb els onze instruments de percussió que intervenen en l’obra de Britten i un director. Si tenim més alumnes, podem doblar instruments de corda fregada, que són els més nombrosos a les orquestres, i si en tenim menys, podem ajuntar el flautí i la flauta travessera o posar menys alumnes a la percussió, fent que cada alumne representi dos o més instruments o que un sol alumne els representi a tots. Cada mestre ja adaptarà la proposta als seus grups d’alumnes. Material: Quatre capses: una de blava, una de verda, una de vermella o ataronjada i una de groga. Cartells individuals d’instruments. Fulards de tela de setí de carnaval de 50x150 cm o cintes de setí de 2,5x200 cm dels colors dels instruments de l’orquestra i del director: violíviola. violoncelcontrabaix arpa flauta travessera i flautí oboèclarinetfagottrompatrompetatrombótubapercussió fusta: caixa xinesa, xilòfon, castanyoles, whip o fuet percussió metall:-plats, triangle, gong i pandereta percussió membrana: timbales, bombo, caixa o timbal, i pandereta (la pandereta és de metall i membrana, té dos colors) director Activitats: - Fem seure tots els alumnes amb l’esquena en una paret. Triem quatre voluntaris i els donem una capsa de color a cadascú. Ells seran els representants de cada família. A 25